Välkommen!
Nu har ett samtal mellan oss börjat
För min del får det fortsätta livet ut
Du ställer många frågor
som naturligtvis är till Dig själv
som Du naturligtvis redan vet
Allt det som jag nu skriver till Dig
vet Du redan
Men det är lättare att ta emot insikten
när någon annan förmedlar den
Du är en känslomässigt rikt begåvad person
men stor begåvning innebär också stor risk
Du försöker att vara en vanlig människa
men det är en förtvivlad kamp
som bara kan leda till destruktiva handlingar och beteenden
riktade mot dig själv
Du är en särskild person
En särskild person kan inte bli vanlig
kan aldrig leva ett vanligt liv
Alltså,
inre och yttre resa samtidigt
annars fortsätter Du bara din flykt
Du har stora förmågor inom Dig
Våga följa dem – våga vara särskild
Välkommen åter!
 

Bo Hollsten